Zorgeloos boeken & kosteloos annuleren — Dereisbelofte van Tourlane!
Uitzicht over de Ehrwalder Almsee en de Zugspitze in Duitsland op een zonnige dag.

De duurzaamheidsbelofte van Tourlane

Meer informatie over ons CO2-compensatieplan in 2020

  Tourlane wordt CO2-neutraal. Wij hebben voor 2021 alle CO2-uitstoot van ons bedrijf en onze reizigers gecompenseerd.

  Bij Tourlane geloven we dat reizen een verrijkende ervaring is. Door over de hele wereld nieuwe culturen, lokale tradities en prachtige natuur te omarmen en te respecteren groeit ieder individu. Daarnaast kunnen wij met reizen iets teruggeven aan de planeet - en niet alleen door mensen van verschillende achtergronden te verenigen. Wij willen ervoor zorgen dat de bestemmingen waar wij en onze reizigers naartoe reizen net zo schoon en gezond blijven als voor onze aankomst.

  Aangezien de vraag naar reizen ieder jaar toeneemt, is het belangrijk om de impact van onze branche op het milieu onder ogen te zien. Daarom hebben wij bij Tourlane ervoor gekozen om een actieve rol op ons te nemen, door ons te richten op duurzaamheid en het verkleinen van de voetafdruk van ons bedrijf.

  Met behulp van een geïndividualiseerde en datagestuurde aanpak, is het mogelijk om de volledige CO2-uitstoot van ons bedrijf en onze reizigers te compenseren.

  Wat betekent Tourlane’s duurzaamheidsinitiatief in de praktijk?

  In 2021 genereren ons bedrijf en onze reizen naar schatting 100.000 ton CO2 - deze hoeveelheid hebben wij al volledig gecompenseerd. Dit staat in Nederland gelijk aan wanneer wij voor een heel jaar 76.000 voertuigen van de weg halen. Het hele jaar door zullen wij onze CO2-schatting evalueren. Dit doen wij samen met Planetly.org, een klimaat-technologiebedrijf dat ons helpt om onze CO2-voetafdruk zorgvuldig te monitoren.

  Wat betekent Tourlane’s duurzaamheidsinitiatief in de praktijk?

  In 2021 verwachten we dat onze bedrijfsvoering en onze klantreizen 40.000 ton CO2 zullen genereren. Deze schatting is gebaseerd op onze aangepaste prognose voor 2020, inclusief de impact van de coronapandemie op ons bedrijf. We hebben deze hoeveelheid al volledig gecompenseerd. We werken er momenteel aan om onze uitstoot in real time te kunnen berekenen en deze direct op maandbasis te compenseren. Met deze aanpassing hopen we een nieuwe norm vast te stellen in tegenstelling tot de jaarlijkse berekening van de CO2-uitstoot waardoor de urgentie om die uitstoot te verminderen en te elimineren frequenter en effectiever wordt.

  Wat is ons plan voor de toekomst?

  Ons duurzaamheidsinitiatief in 2021 is de eerste stap van ons plan om de CO2-uitstoot van al onze reizen volledig te elimineren. Het is een enorme onderneming om tijdens reizen de CO2-uitstoot volledig te elimineren - vooral als het gaat om onderdelen van de reis die wij niet direct onder controle hebben (bijv. vluchten). Met behulp van de data die wij in 2020 verzamelden, willen wij het mogelijk maken om de ecologische voetafdruk van ons bedrijf en van onze reizigers in de toekomst drastisch te verkleinen. Op korte termijn is het ons doel om onze kennis transparant te delen en, in samenwerking met de rest van de reisindustrie, onmiddellijke actie van de overheid te eisen (bijv. carbon pricing), alsook van buitenstaanders in onze branche.

  Wat betekent duurzaamheid bij Tourlane?

  Duurzaamheid bij Tourlane staat voor het investeren in lokale gemeenschappen en het behoud van natuurgebieden. Dit zijn namelijk de onderdelen van een reis die ervaringen authentiek en uniek maken. Het is ons doel om verantwoord, respectvol en duurzaam toerisme te bevorderen. Wij doen dit onder meer door milieuvriendelijke initiatieven te ondersteunen. Uit waardering voor al het moois dat de aarde ons biedt, willen wij iets teruggeven aan de planeet. De eerste stap hierbij is het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

  De duurzaamheidsbelofte van Tourlane, samen sterk voor onze planeet.

  Waarom is Planetly.org onze partner?

  Bij onze zoektocht naar een partner in de koolstofcompensatie stootten wij regelmatig op hetzelfde probleem: bij de berekening van onze CO2-uitstoot werden te algemene gegevens in de berekeningen opgenomen. Wij zijn ons ervan bewust dat koolstofcompensatie een tijdelijke oplossing is en slechts de opmaat is naar het verminderen van onze volledige ecologische voetafdruk. Maar voordat we dit tot een succes kunnen maken, moeten we de details van onze koolstofvoetafdruk leren kennen en weten welke maatregelen Tourlane moet nemen voor een optimale impact. Daarom hebben wij naar een meer geïndividualiseerde berekeningsmethode gezocht, om transparanter te kunnen zijn en tegelijkertijd anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. 

  Lees hier meer over onze samenwerking met Planetly.

  Tourlane compenseert zijn volledige CO2-uitstoot met Planetly.

  Julian Weselek en Julian Stiefel, oprichters en CEO’s van Tourlane, zijn ook ambassadeurs van “Leaders for Climate Action”. Dit is een initiatief van meer dan 100 oprichters en directeuren van start-ups, bedrijven en agencies. Het doel is om nauwkeurige CO2-prijzen te introduceren, duurzame energie te verhogen en de uitstoot van bedrijven en individuen te verminderen: https://wtca.lfca.earth/e/tourlane

   Climate Action Initiative Logo, Tourlane.

  World Finance Sustainability Awards 2020

  Tourlane werd onderscheiden met de internationale "World Finance Sustainability Awards 2020" in de categorie "Travel Industry". Dit is een erkenning van onze inzet voor ons compensatieprogramma, dat we sinds begin 2020 uitvoeren en dat we doorlopend blijven analyseren en perfectioneren.


  Veelgestelde over onze duurzaamheidsinitiatieven

  Wij hebben ervoor gekozen om compensatieprojecten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika te steunen. De nadruk van deze projecten liggen, in lijn met de U.N. Sustainable Development Goals (SDGs), op gendergelijkheid en de uitroeiing van armoede. In de praktijk komt dit neer op het vervangen van fornuizen, het opbouwen van biomassa, wind- en zonne-energie en waterkracht en het inzamelen van plastic afval. We hebben ook overwogen om bebossings- en herbebossingsprojecten te ondersteunen, maar tijd is hierbij een groot obstakel. Het duurt jaren om een bos tot een gezond stuk natuur te laten groeien. Daarbij is het onderhevig aan het risico dat dit initiatief door een eenvoudige wijziging van wetgeving ongedaan kan worden gemaakt, of met een groeiende vraag naar houtkap in een land in gevaar kan komen. De urgentie die wij voelen willen we graag weerspiegelen in de projecten die wij steunen. We staan echter altijd open om in de toekomst andere urgente projecten te ondersteunen.

  Als u meer wilt weten over de projecten die we momenteel steunen, kijk dan op https://www.planetly.org/tourlane

  Nee, deze compensatie hebben wij op eigen initiatief georganiseerd. Dat wil zeggen dat voor al onze reizigers zonder extra kosten de volledige CO2-uitstoot is gedekt. Dit is inclusief de uitstoot die gegenereerd is door vluchten, accommodatie, transport en voedsel. Wij zien deze compensatie niet alleen als onze verantwoordelijkheid als bedrijf, maar ook als wereldburger.

  Een CO2-voetafdruk wordt gedefinieerd als de totale hoeveelheid broeikasgassen die direct en indirect worden geproduceerd ter ondersteuning van menselijke activiteiten. Dit wordt doorgaans uitgedrukt in equivalente tonnen koolstofdioxide (CO2) per jaar. Een voorbeeld hiervan is de elektriciteit in onze huizen. Het grootste deel van de elektriciteit die in onze huizen wordt opgewekt, is afkomstig van steenkool of aardgas; beide zijn fossiele brandstoffen en beide stoten broeikasgassen uit. Daarom is het elektriciteitsverbruik in onze huizen een voorbeeld van iets dat bijdraagt aan onze individuele CO2-voetafdruk.

  De ecologische voetafdruk is een berekeningsmethode die meet hoe snel we natuurlijke grondstoffen verbruiken en afval produceren. Dit wordt vergeleken met hoe snel de natuur ons afval kan absorberen en nieuwe grondstoffen kan opbouwen. Het is een methode om de menselijke impact op het ecosysteem in te schatten en helpt ons de relatie tussen mens en milieu te begrijpen.

  De berekening van het vluchtgedeelte is een schatting van de gemiddelde CO2-uitstoot van een vlucht per klant. Als basis hebben we de procentuele verdeling van waar onze klanten in 2019 naar toe vlogen gebruikt - met de nadruk op het langste vluchtsegment. Deze segmenten hebben we vervolgens in de vluchtemissiecalculator van de International Civil Aviation Authority (ICAO) ingevoerd. Dat leverde ons een gewogen gemiddelde per passagiers-emissieberekening op van 1,1897 ton per retourvlucht, die we hebben afgerond op 1,19.

  Het landgedeelte is een schatting van de gemiddelde dag- en nachtelijke koolstofuitstoot per klant. Het omvat de volgende elementen: voertuigreizen per dag, alle maaltijden, afval en accommodatie. Het British Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) publiceert jaarlijks een lijst van wereldwijde hotelemissiefactoren onder de Department for Business, Energy and Industrial Strategy - (BEIS). Deze gegevens hebben we voor de berekening gebruikt. Vervolgens hebben we rekening gehouden met de procentuele verdeling van waar onze klanten in 2019 naartoe zijn gegaan.

  We berekenen onze CO2-uitstoot met behulp van de verbruiksgegevens van elektriciteit, eten en drinken en de kantoorbenodigdheden. Ook onze zakenreizen, het woon-werkverkeer van medewerkers en afval tellen mee in onze berekeningen.

  Dit zijn schattingen. Om de koolstofuitstoot te berekenen kunnen wij veel variabelen gebruiken. Om een realistisch beeld te krijgen, gebruiken wij het gemiddelde van de belangrijkste variabelen uit onze reisgegevens. Voor Europese reizigers die naar Afrika zullen reizen, hebben we bijvoorbeeld als referentie een vlucht van Frankfurt naar Kaapstad (een afstand van 9.384 km enkele reis) gebruikt in plaats van een vlucht zoals bijvoorbeeld Parijs - Nairobi (een afstand van 6.490 km enkele reis). Natuurlijk zijn we ons er volledig van bewust dat onze schattingen aan het einde van 2020 hoger kunnen zijn. Vanuit onze duurzaamheids gedachte zullen wij dit vanzelfsprekend volledig compenseren.

  Fijn dat u meehelpt bij de compensatie van de wereldwijde ecologische voetafdruk! Aangezien wij de planeet nooit genoeg kunnen helpen, zullen wij alsnog uw gehele reis compenseren.

  Wij zijn blij dat luchtvaartmaatschappijen met hun eigen initiatieven ook hun CO2-uitstoot compenseren! Maar zelfs in dat geval zullen wij de volledige reis compenseren. Zo werkt de hele reisindustrie samen om de globale CO2-voetafdruk te verkleinen.

  Samen met 200 andere bedrijven heeft Tourlane voor "Earth Day" dit jaar een gezamenlijke campagne gelanceerd voor het treffen van eenvoudige maatregelen ter bescherming van het klimaat. Onder het motto "Tijd voor Klimaatactie" willen we meer dan 50 miljoen mensen bereiken en zo samen iets doen voor onze planeet. De campagne is opgezet en georganiseerd ter ere van de "Earth Days", van 19 tot 25 april 2021, door de non-profitorganisatie Leaders for Climate Action. Hier vindt u meer informatie over de campagne en haar donateurs.