Zorgeloos boeken & kosteloos annuleren — Dereisbelofte van Tourlane!
Uitzicht over de Ehrwalder Almsee en de Zugspitze in Duitsland op een zonnige dag.

De duurzaamheidsbelofte van Tourlane

Kom meer te weten over onze inspanningen met onze reizen, partners en ons team. Waar we staan en waar we naartoe gaan.

  CO2-compensatie is niet genoeg. De wereld zal de doelen voor 2030 of 2050 niet halen zonder het elimineren van emissies.

  We weten dat het grootste deel van uitstoot bij reizen door het transport komt. Voor ons betekent dat het vinden van alternatieven voor binnenlandse- en korteafstandsvluchten, meer hybride en elektrische voertuigen aanbieden, klanten helpen de meest rechtstreekse manier te vinden om van A naar B te komen en samenwerken met partners voor het bevorderen van een spoedige versnelling van duurzaam luchtvervoer.

  Emissies zijn echter niet het enige waar het bij duurzaamheid om draait. We moeten armoede uitbannen, zorgen voor kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid bereiken, zorgen voor fatsoenlijk werk, economische groei bieden en tegelijkertijd de emissies verminderen. Daarnaast moeten we ons richten op schoon water, het leven onder water en op het land en concentreren op klimaatbescherming. Wij hebben al deze VN-doelen voor duurzame ontwikkeling in onze langetermijnvisie op duurzaamheid opgenomen. Dit jaar hebben we initiatieven geïnitieerd op het gebied van gendergelijkheid, onderwijs en klimaatbescherming.

  Wat betekent duurzaamheid voor ons?

  Duurzaamheid betekent dat wij rechtvaardig, divers en op de gemeenschap gefocust zijn. Wij stimuleren en ondersteunen permanente educatie en moedigen activisme onder onze mensen aan.  

  Het betekent dat ons product klanten een duwtje in de rug geeft richting klimaatvriendelijke opties. Dit geldt ook voor potentiële klanten - we willen dat iedereen meer weet over een betere manier van toerisme wanneer ze onze website verlaten en dat ze weten waar ze op moeten letten bij hun volgende reis.

  Wij kiezen onze partners op basis van hun gelijkgestemdheid in termen van mens en product. We werken samen met partners die zich inzetten voor dierenwelzijn, eerlijke handelspraktijken en het lokaal houden van winsten.

  Duurzaamheid betekent we ons bij elke vergadering, elke aankoopbeslissing en elke planningssessie afvragen: Wat kunnen we doen om dit duurzamer te maken? En: Hoe meten we de impact?

  GHG Protocol en onze resultaten sinds 2020

  Het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is een wereldwijd erkende standaard voor het meten en managen van broeikasgasemissies van bedrijven en hun waardeketens en ook voor emissiereductiemaatregelen. Het GHG Protocol classificeert de broeikasgasemissies in drie zogenaamde Scopes. Scope 1 en 2 moeten verplicht worden vermeld, Scope 3 is vrijwillig en het moeilijkst te controleren en te managen. Deze richtlijn wordt universeel gebruikt voor het berekenen van emissies door brancheorganisaties, regeringen, niet-gouvernementele organisaties, steden, bedrijven en andere organisaties. Op basis van het protocol worden ook nationale emissieprogramma's ontwikkeld.

  6 belangrijke inspanningen die wij de afgelopen twee jaar hebben geleverd

  • Sinds januari 2019 berekenen en compenseren we al onze Scope 1, 2, en 3* koolstofemissies. Dit omvat zowel alle bedrijfs- als klantreizen en ook de vluchtemissies (*zie veelgestelde vragen onderaan deze pagina).

  • De elektriciteit die wij voor ons kantoor gebruiken, is 100% duurzame energie van Polarstern.

  • Sinds 2019 hebben we meer dan 83% van het materiaal en de documenten die we fysiek naar klanten sturen, geëlimineerd.

  • Wij gebruiken Rail & Fly tickets in een poging om koolstofintensieve auto- of taxireizen en korteafstandsvluchten te vermijden.

  • Wij hebben een duidelijk en eenvoudig dierenwelzijnsbeleid: wij promoten of verkopen geen activiteiten waarbij wilde dieren bereden, gevoerd, of gekooid worden.

  • Wij hebben standaarden voor onze partners met betrekking tot arbeidsomstandigheden, gelijkheid, mensenrechten en de veiligheid van klanten en personeel, die in elk samenwerkingscontract zijn opgenomen.

  Voor andere belangrijke inspanningen die wij geleverd hebben, zie veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

  GHG Protocol met voorbeelden van belangrijke inspanningen die wij de afgelopen twee jaar hebben geleverd

  Wat zijn onze toekomstplannen?

  Dit jaar in 2022 zullen wij wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vaststellen en ons ertoe verbinden onze Scope 1- en Scope 2-emissies te verminderen in overeenstemming met de kortetermijndoelstelling van 1,5°C van de Overeenkomst van Parijs. We zullen ook onze Scope 3-emissies meten en verminderen (zie veelgestelde vragen onderaan deze pagina). Ter vergelijking: wereldwijd heeft op dit moment slechts een handvol bedrijven in de toeristische sector dit ambitieuze doel gesteld.

  Bovendien zullen wij dit jaar al onze klanten details verstrekken over hun koolstofvoetafdruk per reis. We berekenen dit al intern. Ons doel is onze klanten in staat te stellen de specifieke milieu-impact van hun reizen te meten. Wij willen hiermee onze overtuiging kracht bij zetten dat reizen zinvol en duurzaam moet zijn.

  In 2023 zullen in ons kantoor warmtepompen worden geïnstalleerd, waardoor ons verbruik van fossiele brandstoffen in de winter tot 50% zal dalen.

  Wat kunt u doen om duurzamer te reizen?

  6 tips voor uw volgende reis

  1. Besteed geld lokaal - Het merendeel van Tourlane's top accommodaties en activiteiten wordt gerund door mensen die in die gemeenschap wonen. Dit betekent dat geld in de lokale economie blijft. Uw keuzes in restaurants, souvenirs en spontane activiteiten hebben een impact op de lokale bevolking. 

  2. Huur een elektrische of hybride auto - In de meeste bestemmingen die wij aanbieden zijn deze opties beschikbaar. Afhankelijk van waar u naartoe gaat en hoe veel kilometers u maakt, kan het uw verbruik van fossiele brandstoffen tot 60% verminderen voor een hybride auto en tot 100% voor een elektrisch voertuig. 

  3. Beperk het aantal binnenlandse vluchten - Vluchten zijn het meest milieubelastende deel van uw reis. Kortere vluchten hebben een hogere koolstofintensiteit per kilometer dan langere vluchten en er zijn vaak praktische alternatieven beschikbaar. Laat onze reisexperts weten dat u geïnteresseerd bent in deze opties en wij zorgen voor de rest. 

  4. Neem een herbruikbare waterfles mee - In veel landen wordt plastic afval niet op grote schaal gerecycled. Als u minder waterflessen koopt op vakantie, is de kans kleiner dat ze terechtkomen in het ecosysteem van het land dat u bezoekt.

  5. Neem een herbruikbare boodschappentas mee - Het is een klein gebaar, maar het maakt wel verschil tijdens een reis. Sommige landen hebben een verbod op plastic tassen, wat betekent dat je uiteindelijk een tas koopt die je aan het eind van je reis waarschijnlijk gewoon weggooit of die thuis in een la belandt bij de andere tassen. Door je eigen tas mee te nemen bespaar je geld en verminder je onnodig verbruik.

  6. Kies een bestemming die belang hecht aan duurzame energie en milieubescherming (zie hieronder).

  Kies een duurzame bestemming

  Duurzame energie

  Costa Rica en IJsland hebben beide een binnenlandse energieproductie van meer dan 99% uit duurzame energie. Namibië en Nieuw-Zeeland hebben meer dan 80%.

  Duurzame energie, logo is een windmolen

  Dierenwelzijn

  Botswana, Namibië, Tanzania, Zimbabwe, Noorwegen, Canada, Zambia, Rwanda, Kenia, Costa Rica en Thailand staan bovenaan de wereldlijst van de beste inspanningen voor de instandhouding van grote landzoogdieren.

  Dierenwelzijn

  Beschermde groene gebieden

  Australië, IJsland, Chili, Japan, Italië, Peru en Ecuador hebben allemaal ten minste 20% van hun land aangewezen als beschermd gebied. Costa Rica, Brazilië, Botswana, Nieuw-Zeeland en Kroatië hebben meer dan 30% van hun land aangewezen als beschermd gebied.

  Beschermde groene gebieden

  Bescherming van de oceanen

  Bescherming van de zee is ook belangrijk: Frankrijk, Chili en Australië hebben meer dan 40% van hun marinegebied beschermd, Nieuw-Zeeland en Jordanië meer dan 30%.

  Bescherming van de oceanen

  Belangenbehartiging en partners

  Belangenbehartiging is een van de meest impactvolle middelen die wij, als individuen en bedrijven, tot onze beschikking hebben. Het kan gaan om een wereldwijde klimaatstaking, het ondertekenen van een petitie, het inschakelen van je netwerk, of het aanspreken van je vertegenwoordiger om erop aan te dringen meer te doen voor het klimaat. Het gaat ook over waar je je geld aan uitgeeft, waar je je tijd en middelen in steekt en wie je als je partners kiest. 

  Leaders for Climate Action

  Julian Weselek, oprichter en CEO van Tourlane, is ook ambassadeur van Leaders for Climate Action. Dit is een initiatief van meer dan 100 oprichters en directeuren van start-ups, bedrijven en agencies. Het doel is om nauwkeurige CO2-prijzen te introduceren, duurzame energie te verhogen en de uitstoot van bedrijven en individuen te verminderen.

  Climate Action Initiatief Logo, Tourlane

  Time for Climate Action

  Samen met 400 andere bedrijven heeft Tourlane voor Earth Day van dit jaar op 22 april 2022 een gezamenlijke campagne gelanceerd voor eenvoudige maatregelen ter bescherming van het klimaat. Onder het motto "Time for Climate Action" willen we meer dan 100 miljoen mensen bereiken en zo samen iets doen voor onze planeet. De campagne is opgezet en georganiseerd door de non-profitorganisatie Leaders for Climate Action. Meer informatie over de campagne vindt u hier.

  Logo Time for Climate Action

  Future of Tourism

  Tourlane is een van de ondertekenaars van de Guiding Principles for Tourism's New Future van de organisatie Future of Tourism. Deze omvatten de toepassing van duurzaamheidsnormen bij het ontwerpen van reizen, het gezamenlijk beheer van bestemmingen en de garantie dat investeringen ten goede komen aan lokale gemeenschappen en dat alle kosten van het toerisme ook worden gewogen in termen van lokale belastingdruk, milieueffecten en sociale gevolgen.

  Logo Future of Tourism

  ClimatePartner

  Toen de oprichter van ons bedrijf in 2019 een Leaders for Climate Action flagship supporter werd, leerden we over ClimatePartner en hun tool voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van bedrijven. Sindsdien gebruiken we ClimatePartner elk jaar om onze CO2-voetafdruk te berekenen. We kijken ernaar uit om de berekeningen te gebruiken om ons toonaangevende Science Based Targets-initiatief te promoten.

  Logo van ClimatePartner

  Veelgestelde vragen