Zorgeloos boeken & kosteloos annuleren — Dereisbelofte van Tourlane!

Privacybeleid van Tourlane GmbH

Geldig vanaf: 20.05.2018

Sinds 25 mei 2018 zijn de voorschriften van de basisverordening gegevensbescherming van de EU-Privacybeleid-Wetgeving in heel Europa van toepassing. Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens door Tourlane GmbH in overeenstemming met deze nieuwe regeling (zie art. 13 DSGVO). Lees onze privacy policy aandachtig door. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u deze altijd sturen naar het e-mailadres vermeld in sectie 2.

1. Overzicht

De volgende informatie over gegevensbescherming informeert u over de aard en omvang van de verwerking van zogenaamde persoonlijke gegevens door Tourlane GmbH. Persoonsgegevens is informatie die direct of indirect aan uw persoon wordt of kan worden toegekend.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens is iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Hieronder valt informatie zoals uw naam, adres, postadres, IP-adres, telefoonnummer of e-mailadres. Informatie die niet direct verband houdt met uw echte identiteit (zoals favoriete websites of het aantal gebruikers van een site) is niet inbegrepen.

Wat zijn geanonimiseerde gegevens?

Bij elke keer dat u toegang krijgt tot de inhoud van ons internetaanbod wordt automatisch algemene informatie opgeslagen (bijv. aantal bezoekers, duur van bezoek, etc.). Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar, omdat zij geen betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze worden daarom in geanonimiseerde vorm verwerkt. Dergelijke informatie dient alleen voor statistische doeleinden en wordt door ons gebruikt voor de optimalisatie van ons internetaanbod.

De gegevensverwerking via de website van Tourlane GmbH kan in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • Tourlane verwerkt alle gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten, in het bijzonder voor het opstellen van op maat gemaakte reisaanbiedingen en voor de daadwerkelijke uitvoering van reizen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat we onze klanten en potentiële klanten de best mogelijke service bieden. Indien derden, zoals touroperators, subcontractanten etc. bij de desbetreffende opdracht of de uitvoering van de reis betrokken zijn, worden uw gegevens - voor zover nodig - aan hen doorgegeven.

 • Wanneer u de website Tourlane.de bezoekt, wordt er verschillende informatie uitgewisseld tussen uw computer en onze server. Het kan ook gaan om persoonlijke gegevens. De op deze manier verzamelde informatie wordt onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw computer.

In overeenstemming met de eisen van de DSGVO heeft u verschillende rechten die u tegen ons kunt doen gelden. Dit omvat onder andere het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid van bezwaar wordt schriftelijk benadrukt. Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Hieronder vindt u de contactgegevens.

2. Informatie en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking van gegevens door Tourlane GmbH, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin (“verantwoordelijke partij”) en voor onze website https://www.tourlane.de/. De functionaris voor gegevensbescherming van Tourlane GmbH is te bereiken op het bovenstaande adres, bij de afdeling gegevensbescherming of op datenschutz@tourlane.de

3. Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden en legitieme belangen van Tourlane of een derde en categorieën van ontvangers

3.1. Gebruik van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw computer automatisch informatie naar de server van onze website en wordt deze tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Hierop hebben wij geen invloed. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot de geautomatiseerde verwijdering:

 • het IP-adres van het betreffende apparaat met internettoegang,

 • de datum en tijdstip van de toegang,

 • de website van waaruit de toegang is gemaakt (referrer URL),

 • uw eigen campagne-ID,

 • de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw internetcomputer en de naam van uw toegangsprovider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Onze gerechtvaardigde belangstelling vloeit voort uit de hieronder opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Op dit punt willen wij u erop wijzen dat wij uit de verzamelde gegevens geen conclusies over uw identiteit kunnen trekken en dat wij geen conclusies over uw identiteit zullen trekken.

Het IP-adres van uw computer en de overige hierboven vermelde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • garantie van een goede aansluiting,

 • garantie van een comfortabel gebruik van onze website,

 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en

 • andere administratieve doeleinden.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de betreffende sessie en worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Wij gebruiken ook cookies, tracking tools en een CRM-systeem voor onze website. De exacte procedures en het gebruik van de gegevens worden hieronder in paragraaf 3.4 nader toegelicht.

3.2. Gegevensverwerking omtrent de levering van ons aanbod en voor opdrachtuitvoering

3.2.1. Gegevensverwerking om reisideeën middels een vragenlijst vast te kunnen stellen

Het doel van Tourlane is het aanbieden van op maat gemaakte reizen naar exotische bestemmingen. Het doel is daarbij om de geïnteresseerden een individuele reis aan te bieden op basis van hun voorkeuren en behoeften. Voor dit doeleinde stellen wij op onze website een vragenlijst ter beschikking, die de geïnteresseerde kan gebruiken om informatie te verstrekken over zijn of haar individuele reisideeën. In deze het kader hiervan verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding van onze betreffende voorstellen. Dit zijn onder meer de:

 • voor- en achternaam van de betrokkene,

 • de verstrekte contactgegevens,

 • het vermelde geslacht,

 • de verstrekte informatie over reisideeën,

 • de browserinformatie,

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • en tijdstip van de serveraanvraag.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO. Als wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3.), slaan wij de gegevens die wij via de vragenlijst hebben verzameld op tot de wettelijke verjaringstermijn is verstreken. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de informatie over de overeengekomen contract die volgens het handels- en belastingrecht vereist is, gedurende de wettelijk vastgelegde termijnen. Voor deze periode (meestal tien jaar na de datum van sluiting van het contract) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van toetsing door de belastingdienst.

3.2.2. Gegevensverwerking voor individueel reisadvies

Als ideeën en aanbiedingen met elkaar overeenkomen, nemen onze landenexperts contact met u op om de reis in detail te plannen. Indien u besloten heeft gebruik te maken van de diensten voor persoonlijk reisadvies en -planning, zullen wij proberen om samen met u de belangrijkste gegevens en voorwaarden te identificeren die belangrijk zijn voor uw reisplanning op basis van art. 6, lid 1, onder a) en b) DSGVO. Het doel van deze verwerking is om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hier kunnen met name de volgende gegevens worden verwerkt:

 • soort reis (rondreis, safari, golfvakantie, etc.),

 • gewenste reisduur,

 • aantal reizigers

 • voorkeurbestemmingen,

 • type accommodatie,

 • culinaire voorkeuren.

Wij slaan de verzamelde gegevens op deze manier op tot het einde van de wettelijke verjaringstermijn. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de informatie over de contractuele overeenkomst die op grond van het handels- en belastingrecht vereist is, gedurende de wettelijk vastgelegde termijnen. Voor deze periode (meestal tien jaar na de datum van sluiting van het contract) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van toetsing door de belastingdienst.

3.2.3. Gegevensverwerking bij de verwerking van betalingen via Concardis

Indien een klant voor een creditcardbetaling kiest, sturen wij de door de klant verstrekte betalingsgegevens, zoals naam, adres, rekeningnummer, rekeningnummer, bankcode, eventueel creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer, naar onze betalingsdienstaanbieder Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn (hierna “Concardis” genoemd) om een vlotte verwerking van de betaling te waarborgen en op basis van artikel 6, lid 1 (b) DSGVO. De gegevens worden door Concardis uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en realisatie van de respectievelijke betalingsverwerking en worden veilig verzonden via de “SSL” encryptieprocedure. Concardis is gecertificeerd volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) als dienstverlener gevestigd in Duitsland. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u bij Concardis in de gegevensbeschermingsverklaring vans de aanbieder of rechtstreeks via de gegevensbeschermingsfunctionaris van de aanbieder, die bereikbaar is op Datenschutzbeauftragter@concardis.com of op het bovenstaande adres.

3.2.4. Gegevensverwerking bij het verstrekken van persoonlijke reisbrochures via Wetu

Om onze klanten te voorzien van een brochure met uitgebreide informatie voor de geboekte reis, maken wij gebruik van de content management en presentatietool van Wetu B.V., een dienst van Wetu B.V., Overschiestraat 184-B, 1062 XK, Amsterdam, Nederland (hierna “Wetu”) op basis van Art. 6 lid 1 letter f) DSGVO. Voor dit doel worden de volgende gegevens doorgegeven:

 • de advertentie die de bezoeker gebruikt heeft om ons te bereiken,

 • reisdata,

 • details van de reis,

 • e-mailadres,

aan Wetu, zodat we onze klanten een e-mail kunnen sturen met uitgebreid informatiemateriaal, zoals foto’s, video’s, beschrijvingen, documentatie, reistips, etc. voor de komende reis voor aanvang van de reis. Deze gegevensverwerking dient daarmee de optimalisering van onze diensten en in het bijzonder de vlotte reisafwikkeling, die als legitiem belang moet worden beschouwd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door ons te laten weten dat u niet langer wenst dat deze gegevensverwerking in de toekomst plaatsvindt. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. U kunt uw verzoek ook rechtstreeks richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Wetu, die bereikbaar is op privacy@wetu.com of het bovenstaande adres van de aanbieder. Meer uitgebreide informatie over het privacybeleid bij Wetu is te vinden in de verklaring van de aanbieder over gegevensbescherming.

3.2.5. Gegevensverwerking bij vluchtboekingen via Conso

Indien een klant beslist om per vliegtuig te reizen, zullen wij de daartoe vereiste gegevens doorgeven op basis van artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO en, in het geval van “mede geboekte” personen, op basis van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO ten behoeve van de respectievelijke vluchtboeking, zoals

 • voornaam, achternaam en adres van de passagiers,

 • geslacht van reizigers,

 • geboortedata van reizigers,

 • paspoortnummers van vliegtuigpassagiers,

 • verstrekte contactgegevens,

 • de gewenste vluchtgegevens, zoals reisdata, vertrek- en bestemmingsluchthavens van de reis, enz.

 • de informatie over de bagage,

 • in bijzondere gevallen, informatie over bijzondere behoeften,

Aan onze boekingspartner voor vliegreizen Conso, een dienst van Aerticket GmbH, Boppstraße 10, 10967 Berlijn (hierna: "Conso"). De gegevens worden door Conso uitsluitend gebruikt voor het verwerken van onze aanvraag en voor het uitvoeren en realiseren van de desbetreffende vluchtboeking en worden veilig verzonden via het "SSL"-versleutelingsproces. Indien de voor dit doel vereiste gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene worden verzameld, dient de gegevensverwerking ter vervulling van onze contractuele verplichtingen, namelijk de verwerking van de aanvraag en de boeking van de vlucht, hetgeen als ons gerechtvaardigd belang moet worden beschouwd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door ons mee te delen dat u deze verwerking in de toekomst niet meer wenst. Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden van onze functionaris voor gegevensbescherming. Bovendien kunt u uw verzoek ook rechtstreeks richten tot de functionaris voor gegevensbescherming van de aanbieder, Prof. Dr. Lauser, bereikbaar op rolf@lauser-nhk.de of op het adres Dr. Gerhard-Hanke-Weg 31, 85221 Dachau. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming bij Conso vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder.

3.2.6. Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten

Indien u besluit een door ons voorgestelde individuele reis te boeken, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens op basis van art. 6, lid 1, onder b) DSGVO om het contract uit te voeren, d.w.z. in het bijzonder om uw vluchten en andere geplande activiteiten te plannen en voor te bereiden.

De voor dit doel benodigde gegevens, zoals

 • voornaam, achternaam van de reizigers

 • hun adressen,

 • geboortedata,

 • aankomst- en vertrekdag,

 • paspoortnummers,

 • betaling en reserveringsgegevens

Zij worden voor zover nodig overgedragen aan de betrokken bedrijven, zoals aangesloten touroperators, luchtvaartmaatschappijen, hotels, organisatoren van lokale activiteiten, shuttleservice. De overdracht is noodzakelijk om de individuele activiteiten uit te voeren en dient dus voor een vlotte afwikkeling van het contract. Wij hebben met alle partners een contract voor de verwerking van de bestelling gesloten in overeenstemming met de DSGVO en daarom worden uw gegevens alleen volgens de instructies verwerkt. Wij slaan deze reisgegevens op tot het einde van de wettelijke verjaringstermijn. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de informatie over de contractuele relatie die op grond van de handels- en belastingwetgeving vereist is, gedurende de wettelijk bepaalde termijnen. Voor deze periode (meestal tien jaar na het sluiten van het contract) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van verificatie door de belastingdienst.

3.3. Gegevensverwerking voor klantenondersteuning, klantenzorg of verzending van de nieuwsbrief

3.3.1. Inschrijving voor de nieuwsbrief via Double-Opt-In

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres en dat dit ook te wijten is aan de eigenlijke eigenaar, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure: Nadat u uw e-mailadres heeft ingevuld in het registratieveld, sturen wij u een bevestigingslink. Alleen wanneer u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met uitwerking voor de toekomst. Voor dit doel is het voldoende om een korte kennisgeving per e-mail te sturen naar het onder 2 vermelde e-mailadres.

3.3.2. Mailchimp

Om onze marketingcommunicatie te optimaliseren en de tevredenheid van onze klanten te peilen, gebruiken we de MailChimp mailingtool op basis van art. 6, lid 1, onder b) DSGVO, een aanbod van catalogusprovider The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St., Suite 404 Atlanta, GA 30318, USA (hierna: “MailChimp”). Als u zich daadwerkelijk heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden de volgende gegevens verwerkt via de MailChimp servers:

 • naam,

 • E-mailadres,

 • reisvoorkeur (bestemming, tijd, soort reis, etc.)

 • loginproces,

 • geboortedatum, indien van toepassing,

 • gegevens over interacties met e-mails van Tourlane.

MailChimp is gecertificeerd volgens het “Privacy Shield Framework“ en voldoet daarmee aan de Europese normen voor de wettelijke verwerking van ordergegevens. Meer informatie over MailChimp en gegevensbescherming bij MailChimp vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder en in de verdere toelichting op de DSGVO. Als u vragen heeft over de verwerking van gegevens bij MailChimp, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van MailChimp: privacy@mailchimp.com. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerkingsprocedure. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze verantwoordelijke voor ons privacybeleid.

3.3.3. Salesforce

We gebruiken het CRM-platform Salesforce, een service van salesforce.com Inc., The Landmark One Market Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (hierna: “Salesforce”), om onze klantgegevens en potentiële klanten te beheren. Dit helpt ons om klantgegevens te verzamelen, om met de klant te communiceren, om dit contact te documenteren en om aanbiedingen te maken volgens de wensen van de klant. Als u contact met ons heeft opgenomen, bijvoorbeeld via de vragenlijst, worden de volgende gegevens verwerkt via de servers van Salesforce:

 • naam,

 • E-mailadres,

 • reisvoorkeur (bestemming, tijd, soort reis, etc.),

 • aanbiedingen voor de klant,

 • gegevens die de klant tijdens een telefoongesprek doorgeeft,

 • gegevens over interacties met e-mails van Tourlane.

Deze verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder b) en f) DSGVO en dient ter verbetering van onze dienstverlening en klantenservice, die als ons legitiem belang moet worden beschouwd. Salesforce is gecertificeerd volgens het „Privacy Shield Framework“ en voldoet daarmee aan de Europese normen voor de wettelijke verwerking van ordergegevens. Zie de privacyverklaring van Salesforce voor meer informatie over het privacybeleid van Salesforce. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

3.3.4. Sendgrid

Voor transactiegerelateerde e-mailcommunicatie, zoals registratie en afspraakbevestigingen, gebruiken wij de verzendsoftware Sendgrid, een dienst van Sendgrid Inc., 1801 California Street, Denver, CO 80202, USA (hierna: “Sendgrid”) op basis van Art. 6 lid 1 onder b) en onder f) DSGVO. Hierbij worden de volgende gegevens:

 • e-mailadres,

 • naam,

 • openings- en klikpercentages,

 • inhoud van de desbetreffende transactie,

 • IP-adres,

 • loginproces,

via de servers van Sendgrid in de VS verwerkt. Sendgrid wordt gebruikt om vragen van klanten te verwerken en maakt deel uit van onze service en klantenondersteuning, wat ons legitieme belang is. Sendgrid is gecertificeerd volgens het „Privacy Shield Framework“ en voldoet daarmee aan de Europese normen voor de wettelijke verwerking van ordergegevens. Voor meer informatie over Sendgrid en het privacybeleid van Sendgrid verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door ons te laten weten dat u niet langer wenst dat deze verwerking in de toekomst plaatsvindt. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

3.4. Online aanwezigheid en website optimalisatie

3.4.1. Cookies - Algemene informatie

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Ons belang bij het optimaliseren van onze website wordt als gegrond beschouwd in de zin van deze bepaling. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en opgeslagen op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone, etc.) wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen, wat verband houdt met de desbetreffende terminal. Dit betekent echter niet dat wij onmiddellijk kennis van uw identiteit zullen opdoen. Het gebruik van cookies dient onder andere om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken.

3.4.2. Sessiecookies

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u reeds bepaalde pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Als u cookies echter volledig uitschakelt, is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De duur van het opslaan van cookies is afhankelijk van hun doel en is niet voor iedereen gelijk.

3.4.3. Google Tag Manager

Met de Google Tag Manager beheren we website tags (website code). Deze maken de administratie en verdere ontwikkeling van ons aanbod mogelijk en verkorten uw laadtijd. De Google Tag Manager implementeert alleen website code. De Google Tag Manager stelt geen cookies in en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool integreert alleen de websitecode die door ons elders is opgeslagen en die gebruikt kan worden om gegevens te verzamelen. De tool dient dus alleen om de controle van de betreffende code te vergemakkelijken, maar heeft zelf geen toegang tot de gegevens die door de code worden verwerkt. Wij informeren u over alle geïntegreerde tags in dit privacybeleid. Ga voor meer informatie over de Google Tag Manager en het bijbehorende gebruiksbeleid naar de pagina’s van Google.

3.4.4. Google Adwords Conversion-Tracking

Om onze campagnes te controleren en te verbeteren gebruiken we het online advertentieprogramma “Google AdWords” en de analysetool Conversion-Tracking, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: “Google”) op basis van Art. 6 lid 1 letter f) DSGVO. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer geplaatst. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd:

 • aangeklikte advertentie,

 • browser type/versie,

 • gebruikt besturingssysteem,

 • locatie,

 • referrer URL (de eerder bezochte pagina),

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van de serveraanvraag,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s op onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina werd doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Daarom is er geen mogelijkheid dat cookies via de websites van AdWords-klanten kunnen worden gevolgd. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken voor ons als AdWords-klanten samen te stellen. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversietag. Wij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Volgens punt 47 van het DSGVO moet deze verwerking voor reclamedoeleinden op basis van gedrag en belangen als een erkend rechtmatig belang worden beschouwd. U kunt deze verwerking vooraf voorkomen door de installatie van cookies in het algemeen te verhinderen via een overeenkomstige browserinstelling in uw browser (deactivatieoptie) of door uw browser zo in te stellen dat hij cookies van het domein “googleleadservices.com” accepteert. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking door de schuifregelaars in de Google-voorkeuren in te stellen op “Uit”.

3.4.5. Google Analytics

Voor het op de behoefte afgestemde ontwerp en de continue optimalisatie van onze webpagina’s maken wij gebruik van de analysedienst Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: “Google”) op basis van Art. 6, lid 1, onder f) DSGVO. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en worden cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browser type/versie,

 • device name,

 • gebruikt besturingssysteem,

 • referrer URL (de eerder bezochte pagina),

 • trefwoorden/specifieke zoekopdracht,

 • Service Provider,

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van de serveraanvraag,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over activiteiten op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en het ontwerpen van deze internetpagina’s op basis van de behoeften. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien de wet dit vereist of indien derden deze gegevens namens derden verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-Masking). U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door het downloaden en installeren van deze browser add-on. Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens vastlegt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. Houd er rekening mee dat de opt-out cookie alleen geldig is in de gebruikte browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

3.4.6. Google Dynamic Remarketing

Wij gebruiken de remarketingtool of “soortgelijke doelgroep” van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: “Google”) op basis van art. 6, lid 1, onder f) DSGVO. Deze functie dient voor het analyseren van bezoekersgedrag en interesses. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van interessante advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en anonieme gegevens over het gebruik van de website vast te leggen. Er worden geen persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere Google Advertising Network website bezoekt, kunt u advertenties zien die zeer waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten en erop lijken. Uw gegevens kunnen worden verwerkt via de servers van Google in de VS. Volgens punt 47 van het DSGVO moet de verwerking van dergelijke gegevens voor reclamedoeleinden op basis van gedrag en belangen als een erkend rechtmatig belang worden beschouwd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door deze Browser-Add-on te downloaden en te installeren. U kunt ook het gebruik van cookies van derden permanent uitschakelen door de pagina van het Network Advertising Initiative dienovereenkomstig te configureren. Voor gedetailleerde informatie over Google Remarketing en haar privacybeleid kunt u terecht op: https://www.google.com/privacy/ads/

3.4.7. GA Audiences

Om de controle over onze campagnes binnen het Google-advertentienetwerk mogelijk te maken, maken wij gebruik van de webanalyseservice van GA Audiences, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA (hierna: “Google”) op basis van art. 6, lid 1, onder f) DSGVO. In deze context kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt en kunnen cookies worden gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browser type/versie,

 • device name,

 • gebruikt besturingssysteem,

 • referrer URL (de eerder bezochte pagina),

 • trefwoorden/specifieke zoekopdracht,

 • Service Provider,

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van de serveraanvraag,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De cookie maakt het mogelijk om de bezoeker te herkennen wanneer hij websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Deze pagina’s kunnen dan advertenties aan de bezoeker tonen die betrekking hebben op inhoud die eerder door de bezoeker is bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. Volgens overweging 47 van het DSGVO moet de verwerking van dergelijke gegevens voor reclamedoeleinden op basis van gedrag en belangen als een erkend rechtmatig belang worden beschouwd. Als u geen op interesse gebaseerde reclame wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden door de instructies op deze Links te volgen.

3.4.8. Bing Ad Conversion Tracking en Re-Marketing

Wij gebruiken de conversie tracking en remarketing tool van Bing, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (hierna: “Bing”) op basis van Art. 6 lid 1 letter f) DSGVO. Deze functie dient om het gedrag en de interesses van de bezoekers te analyseren om campagnes voor onze producten te creëren en te richten die zijn afgestemd op hun behoeften en om hun effectiviteit te meten. Als u onze website bereikt via een Bing advertentie, wordt er een cookie op uw eindapparaat geplaatst. Bing-UET tag is geïntegreerd op onze website, d.w.z. een stukje code dat in combinatie met de cookie kan worden gebruikt om gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Op deze manier kunnen wij herkennen dat de bezoeker ons heeft bereikt via de advertentie en een conversie pagina. Met name de volgende geanonimiseerde gegevens worden door de cookie opgeslagen

 • de advertentie die de bezoeker gebruikte om ons te bereiken,

 • browser type/versie,

 • Device Name,

 • gebruikt besturingssysteem,

 • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),

 • trefwoorden/specifieke zoekopdracht,

 • serviceprovider,

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van de serveraanvraag,

 • tijd besteed aan de website en bezochte pagina’s, bewegingsgedrag op de website

wordt verwerkt via de servers van Bing en daar 180 dagen opgeslagen. Volgens punt 47 van het DSGVO moet de verwerking van dergelijke gegevens voor reclamedoeleinden op basis van gedrag en belangen als een erkend rechtmatig belang worden beschouwd. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens voordat het cookie wordt geplaatst, voorkomen door de browserinstellingen te wijzigen en de instelling van cookies te deactiveren. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door onder deze Link onder “interesse-relateerde reclame: deze browser” de schakelaar op “Uit” te zetten. Hierdoor wordt op het gebruikte eindapparaat een zogenaamde opt-out cookie geplaatst, waarbij deze cookie alleen relevant is voor elke browser en elk eindapparaat. Als u onze website bezoekt met verschillende browsers of apparaten, moet u de opt-out cookie voor elke browser of apparaat activeren. Gedetailleerde informatie over Bing en haar privacybeleid is te vinden op de productpagina of website van de aanbieder.

3.4.9. Criteo

Voor marketingdoeleinden, in het bijzonder om de controle van onze campagnes in verband met interesses mogelijk te maken, gebruiken we de cookietechnologie van Criteo SA, Rue Blanche, 75009, Parijs, Frankrijk (hierna: “Criteo”) op basis van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Zo gebruiken we bijvoorbeeld Criteo om onze geïnteresseerde gebruikers gerichte productaanbevelingen te geven op websites van derden (zogenaamde uitgevers). Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website een cookie geplaatst, die informatie over uw bezoek aan onze website verwerkt, in het bijzonder over de aanbiedingen die u bekijkt, reisbestemmingen en surfgedrag. Deze gegevensverwerking gebeurt in zuiver anonieme vorm, d.w.z. de cookie kan alleen worden geïdentificeerd door een willekeurig gegenereerde ID. De informatie die door de cookie wordt verwerkt, kan dus niet worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren. De cookie heeft een maximale levensduur van 6 maanden en wordt dan automatisch verwijderd. Volgens punt 47 van het DSGVO moet de verwerking van dergelijke gegevens voor reclamedoeleinden op basis van gedrag en belangen als een erkend rechtmatig belang worden beschouwd. Voor meer informatie over de technologie van Criteo, zie het privacybeleid van de provider. Bovendien kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze anonieme gegevensverwerking op onze website door de schakelaars onder nummer 2 in te stellen op “Aan” onder deze Link. Er wordt dan een nieuwe opt-out cookie geplaatst zodat er geen verdere gegevensverwerking via Criteo plaatsvindt. Houd er rekening mee dat de opt-out cookie alleen geldig is voor de gebruikte browser en terminal.

3.4.10. Outbrain Conversion Pixel

Om onze campagnes te personaliseren, verder te optimaliseren en de conversie ervan te meten, gebruiken we een individuele zogenaamde pixel van Outbrain Inc., 39 West 13th Street, New York, NY 10011, USA (hierna: “Outbrain”) op basis van Art. 6 lid 1 onder f) DSGVO. Deze pixel is ingebed in de code van onze website. Dit stelt ons in staat om ervoor te zorgen dat door ons geïnitieerde campagnes alleen worden getoond aan gebruikers die interesse hebben getoond in onze diensten. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat onze campagnes in overeenstemming zijn met de potentiële belangen van de gebruikers en hen niet lastigvallen. Aan de andere kant stelt het ons in staat om de acties van gebruikers te volgen nadat ze een van onze campagnes hebben gezien of erop hebben geklikt. Dit helpt ons bij het meten van de conversie voor statistische doeleinden, marktonderzoek en facturering. De volgende informatie wordt verwerkt tijdens de implementatie:

 • aangeklikte advertentie,

 • browser type/versie,

 • gebruikt besturingssysteem,

 • locatie,

 • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van de serveraanvraag.

De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de betreffende gebruiker. Volgens punt 47 van het DSGVO moet de verwerking van dergelijke gegevens voor reclamedoeleinden op basis van gedrag en belangen als een erkend rechtmatig belang worden beschouwd. De gegevens worden volgens de wettelijke bewaartermijnen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd. Voor meer informatie over het privacybeleid van Outbrain, zie het Privacybeleid van Outbrain. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze speciale gegevensverwerking door op de Opt-Out-Knop onder nummer 4 te klikken.

3.4.11. DoubleClick

Met het oog op de op behoefte gebaseerde vormgeving en continue optimalisatie van onze webpagina’s maken wij gebruik van de analysedienst Doubleclick, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (in het vervolg: “Doubleclick”) op basis van art. 6 exp. 1 lit. f) DSGVO. Er wordt een pseudoniem (ID) aan uw browser toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser werden weergegeven en welke advertenties werden bezocht. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Door het gebruik van DoubleClick cookies kunnen Google en haar aangesloten bedrijven alleen advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • browser type/versie,

 • gebruikt besturingssysteem,

 • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van de serveraanvraag,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over activiteiten op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en het ontwerpen van deze internetpagina’s op basis van de behoeften. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze verwerking door het downloaden en installeren van de browser add-on die beschikbaar is op de volgende Linkof door het deactiveren van de Doubleclick cookies op de website van de Digital Advertising Alliance op de volgende Link.

3.4.12. Pardot

Voor het ontwerpen en continu optimaliseren van onze websites in overeenstemming met de behoeften en voor de communicatie met de klant maken wij gebruik van de marketingtool Pardot, een dienst van Salesforce Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA (hierna “Pardot” genoemd) op basis van Art. 6 lid 1 letter f) DSGVO. De tool helpt ons om het gebruiksgedrag van onze bezoekers beter te begrijpen en inzicht te krijgen voor verdere optimalisatiebehoeften. Met behulp van Pardot worden de volgende gegevens verwerkt:

 • gegevens over het gebruik van onze website,

 • naam,

 • e-mail,

 • reiswensen (bestemming, reistijd, soort reis)

 • gegevens over interacties met e-mails van Tourlane,

en via de Pardot-servers naar de VS overgebracht en daar opgeslagen. Dit kan worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken, die wij uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken. Deze verwerking voor de optimalisatie van onze aanbiedingen is te beschouwen als ons erkende legitieme belang. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door ons te laten weten dat u niet langer wenst dat deze verwerking in de toekomst plaatsvindt. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

3.4.13. Visual Website Optimizer

Voor het op uw behoefte afgestemde ontwerp en de continue optimalisatie van onze webpagina’s maken wij gebruik van de analyse-service Visual Website Optimizer, een dienst van de aanbieder Wingify, 14e verdieping, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India (hierna: Visual Website Optimizer) op basis van Art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. De tool helpt ons om het gebruiksgedrag van onze bezoekers beter te begrijpen en inzicht te krijgen voor verdere optimalisatiebehoeften. Met behulp van Pardot worden de volgende gegevens verwerkt:

 • apparaatinformatie (type, merk, besturingssysteem),

 • het IP-adres van het gebruikte apparaat,

 • gegevens over het gebruik van onze website,

 • naam van de provider (bijv. Vodafone),

en overgebracht via de servers van Visual Website Optimizer en daar opgeslagen. Dit kan worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen aan te maken, die wij uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken. Deze verwerking voor de optimalisatie van onze aanbiedingen is te beschouwen als ons erkende legitieme belang. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door via deze Opt-Out Link de knop “VWO uitschakelen” te activeren.

3.4.14. Facebook Custom Audiences

Om de controle over Facebook-campagnes te optimaliseren en de conversie ervan te meten, maken we gebruik van de mogelijkheid om zogenaamde Facebook Lookalike Audiences te creëren op basis van art. 6, lid 1, onder f) DSGVO, dat ons wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna “Facebook”). Voor meer informatie over Facebook Look-Alike campagnes, bezoek Facebook: https://www.facebook.com/business/help/365463786964246. Volgens punt 47 van het DSGVO moet deze verwerking voor reclamedoeleinden op basis van gedrag en belangen als een erkend rechtmatig belang worden beschouwd. In het geval dat u een Facebook Lookalike Audience bent, zullen wij uw e-mailadres en apparaat-ID aan Facebook verstrekken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze specifieke gegevensverwerking door uw Facebook-instellingen te wijzigen: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads of door ons te laten weten dat u niet langer wenst dat deze verwerking in de toekomst plaatsvindt. Gebruik hiervoor de contactgegevens van onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.

3.4.15. Google Maps-insluiting

Op onze website gebruiken wij de Google Maps API van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna: “Google”) op basis van Art. 6 lid 1 letter f) DSGVO. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. In dit verband kan een cookie worden gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website, is onder andere:

 • het bezoek van de betreffende subpagina,

 • browser type/versie,

 • gebruikt besturingssysteem,

 • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

 • tijdstip van de serveraanvraag.

Deze verwerking tot de optimalisatie van onze kant en de gebruikerservaring moet worden beschouwd als onze erkende rechthebbende belangen. Voor meer informatie over privacy met betrekking tot Google Maps, zie de Google Privacy Policy. U kunt zich afmelden voor deze gegevensverwerking door de instellingen van uw privacy center of de instellingen van Google’s activiteiten te wijzigen.

3.4.16. Facebook Connect

Om ons aanbod zo barrièrevrij mogelijk te registreren, stellen wij u in staat om in te loggen via Facebook, de zogenaamde Facebook login-functie, een dienst van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna “Facebook”). Dit vervangt de voor het overige noodzakelijke registratie. Om in te loggen, wordt u doorgestuurd naar de Facebook-servers, waar u kunt inloggen met uw Facebook-gebruiksgegevens. Hiermee koppelt u uw Facebook-profiel aan ons aanbod. Als u gebruik maakt van deze vereenvoudigde aanmeldingsfunctie, registreren wij met name de verschillende stamgegevens van uw openbaar toegankelijke profiel:

 • naam,

 • locatie,

 • verjaardag,

 • geslacht,

 • e-mailadres,

 • tijdzone,

 • vrienden of

 • profielfoto.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerkingsactiviteiten is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. De aldus uitgevoerde verwerking dient zowel voor de vereenvoudigde aanmelding als voor de verantwoording en uitvoering van het contract of het treffen van precontractuele maatregelen. Deze informatie is noodzakelijk voor het sluiten van het contract om u te kunnen identificeren. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling door Facebook en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens, evenals uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de relevante informatie over gegevensbescherming van Facebook sowie den weiteren Hinweisen en de verdere informatie van de aanbieder over de Facebook Connect-functie.

4. Begunstigden buiten de EU

Met uitzondering van de onder 2.4 beschreven verwerkingen geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De onder 2.4. genoemde verwerking veroorzaakt een gegevensoverdracht naar de servers van de aanbieder van de door ons bestelde webanalysetechnologie (zie hierboven). Deze servers bevinden zich in de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield en op basis van zogenaamde standaardclausules van de EU Commissie. U kunt een exemplaar van deze standaardcontractbepalingen bij ons verkrijgen.

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

Naast het recht om uw aan ons gegeven toestemming in te trekken, heeft u recht op de volgende andere rechten, indien aan de betreffende wettelijke vereisten wordt voldaan:

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO,

 • Recht op correctie van onjuiste gegevens of op aanvulling van correcte gegevens volgens art. 16 DSGVO,

 • Recht op verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens art. 17 DSGVO,

 • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met art. 18 DSGVO,

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 DSGVO.

Een korte mededeling aan onze functionaris voor gegevensbescherming is voldoende om uw rechten te doen gelden. Deze is te bereiken via e-mail datenschutz@tourlane.com of per post bij Tourlane GmbH, ter attentie van de afdeling gegevensbescherming, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin.

5.2. Recht op bezwaar

Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1, DSGVO kan bezwaar worden gemaakt tegen gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokkene.

Bovenstaand algemeen recht van bezwaar geldt voor alle in deze verklaring van gegevensbescherming beschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. In tegenstelling tot het bijzondere recht van bezwaar (zie hierboven) tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden, eist het DSGVO van ons dat wij een dergelijk algemeen bezwaar alleen uitvoeren als u ons redenen van doorslaggevend belang opgeeft (bijv. een mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid). Bovendien is het mogelijk om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de Tourlane, de Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Friedrichstraße 219, 10969 Berlijn.

6. Gegevensbeveiliging

Alle door u persoonlijk verzonden gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en bewezen standaard, die ook wordt gebruikt voor bijvoorbeeld online bankieren. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de s die aan de http (https://……) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool onderin uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen onbevoegde toegang door derden.

Populairste reisbestemmingen van Tourlane

Meer info